Centrum Begroot!
Bent u een bewoner, bewonersgroep, (vrijwilligers-)organisatie of een ondernemer met een binding met de buurt, dan kunt u dit jaar weer plannen indienen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de  leefbaarheid in de buurt, of plannen die de verbinding tussen bewoners onderling versterken. Het stadsdeel stelt hiervoor dit jaar maar liefst € 500.000,- beschikbaar, omdat we het belangrijk vinden om bewoners meer zeggenschap te geven. Extra leuk is dat dit jaar kinderen vanaf 10 jaar ook mee kunnen doen!
Dit is de link naar de website.