NOS website, 11-12-2018

Amsterdam heeft extra maatregelen aangekondigd om de overlast in de binnenstad aan te pakken. Die moeten begin volgend jaar ingaan. Er zal onder meer harder worden opgetreden tegen alcoholgebruik op straat en 's nachts mag er niet meer op de grachten worden gevaren. De aanpak richt zich op het Wallengebied en de gebieden rond het Rembrandtplein en het Leidseplein.

 

Het college wil in het algemeen de regels die gelden in de binnenstad veel zichtbaarder maken, zodat toeristen en andere bezoekers weten waar ze zich aan moeten houden Dat geldt ook voor 'zachtere' regels, zoals rekening houden met de omgeving.

Luidruchtige toeristen

In het Wallengebied, rond het Rembrandtplein en het Leidseplein hebben bewoners te maken met overlast in allerlei vormen, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Van bezoekers op straat die te veel gedronken hebben en luidruchtig zijn, wildplassen of in grote groepen rondlopen en van vervuiling. Het winkelaanbod is vaak weinig divers en vooral gericht op toeristen. Er is overlast door te harde muziek uit cafés en van boten op het water. Ook rondrijdende en toeterende taxi's veroorzaken overlast.

Er loopt al een aantal maatregelen tegen de problemen; de nieuwe maatregelen die het college bekend heeft gemaakt moeten volgend jaar ingaan.

Overlast door bezoekers op straat

In grote delen van de binnenstad waaronder het hele Wallengebied geldt al een alcoholverbod: bezoekers mogen er geen alcohol in geopende verpakking bij zich hebben. Maar veel bezoekers weten dat niet.

Deze week start daarom al een grote campagne om bezoekers met onder meer spandoeken, posters en via sociale media te wijzen op het alcoholverbod. Politie en toezichthouders houden de komende tijd acties tegen alcoholgebruik op straat.

Verder wil het college de APV wijzigen, waardoor vanaf 1 april groepsrondleidingen in de avonduren verboden kunnen worden. Zaken waar geen alcohol wordt geschonken, zoals snackbars, moeten per 1 februari om 04.00 uur sluiten. Daarmee komt een einde aan een proef met ruimere openingstijden in het Wallengebied (tot 06.00 uur).

Overlast door (horeca)bedrijven

Samen met Koninklijke Horeca Nederland, Jellinek preventie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid start volgend jaar een voorlichting voor ondernemers, zodat barmedewerkers beter inzicht krijgen in het moment waarop ze moeten stoppen met het schenken van alcohol. Een horecaondernemer mag iemand die dronken is geen alcohol meer schenken; daar zal volgend jaar op worden gecontroleerd. Bij overtreding kan (nu al) de drankvergunning voor een week worden ingetrokken.

Overlast op het water

Het college is ook van plan de meeste grachten in de binnenstad af te sluiten tussen elf uur 's avonds en zeven uur in de ochtend (de populaire zogenoemde Staande Mastroute valt niet onder het verbod). In de binnenstad moet de pleziervaart met meer dan twaalf opvarenden verboden worden.

Samenwerking

Er staan gesprekken gepland voor begin januari over samenwerking met bewoners en ondernemers bij de aanpak van de overlast. Verder denkt het college dat ook andere acties die in Amsterdam lopen mee kunnen werken aan de vermindering van overlast en openbare-orde-problematiek in de binnenstad. Dat zijn bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning, het programma drugs, de agenda autoluw en het beperken van vakantieverhuur.