Het schetsontwerp laat zien hoe de nieuwe inrichting er op hoofdlijnen uit kan zien. De uitgangspunten staan beschreven in een Uitgangspuntennotitie. Zo kiezen we voor het verlagen van de snelheid naar 30 km per uur om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook willen we meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat betekent minder ruimte voor de auto. Op de Westermarkt komen meer bomen om het weggedeelte aan te laten sluiten op het pleingedeelte.
Hier vind je de uitgangspuntennotitie